ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

อโศก, กรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ผ่านมา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ งานตรวจสอบอาคาร
และงานตรวจสอบวิศวกรรม
ทีมงาน เพอฟอแมค บิ้วดิ้ง เซอร์วิส เรามีความพร้อมให้บริการ ทั้งตรวจสอบ และให้คำแนะนำ เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร
แสดงทั้งหมด อาคารชุด อาคารโรงงาน โรงแรม

อาคารชุด

อาคารชุด A image

King Power Mahanakhon

— ตรวจสอบอาคารประจำปี

See more
โหลดเพิ่ม