ทีมงาน เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิ้วดิ้ง เซอร์วิซ เรามีความพร้อมให้บริการ ทั้งตรวจสอบ และให้คำแนะนำ เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

บริการของเรา

บริการตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอาคาร โดยได้รับใบอนุญาติผู้ตรวจสอบอาคารจากสภาวิศวกร และ ทีมงานที่มีใบรับรอง ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

บริการออกแบบ

บริการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และงานระบบต่าง ๆ

บริหารโครงการ

บริหารโครงการก่อสร้าง โดยวิศวกรมืออาชีพ

บริการให้คำแนะนำ

บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริการการบำรุงรักษา

มุ่งเน้นการบำรุงรักษาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

ดูทั้งหมด

ผลงานที่ผ่านมา

เรื่องทั่วไป

ดูทั้งหมด