ติดต่อเรา

เราพร้อมให้คำปรึกษา งานตรวจสอบอาคาร
และงานตรวจสอบวิศวกรรม
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด

24/4 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Fax : 02-612-4070

Email : [email protected]

TEL :

02-002-7546

A image
Line: @Performax

Contact With Email

Thank you for interest Please send this from. Your Message and we will response in official time