เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ

ทีมงานตรวจสอบงานวิศกรรม
โครงสร้างอาคาร และงานวิศกรรมเชิงลึก

“เรามีความพร้อมทั้งประสบการณ์ และวิศวกรทีมงาน“

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี
A image
ทีมงานมากประสบการณ์
A image

ผมพร้อมนำทั้งประสบการณ์ เพื่อให้คำแนะนำ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

พนิต ศุภศิริลักษณ์

ผู้ก่อตั้ง และ ที่ปรึกษาวิศวกร

ทีมงานวิศกรตรวจสอบ

A image

สิริพงศ์ เกิดบุญมา

วิศวกร ใบประกอบ กว.

A image

สกุล ทิพยมาศโกมล

วิศวกร ใบประกอบ กว.

A image

นภาภัทร ภัทรสิทธิเดชา

วิศวกรโยธา

A image

ธีรภัทร สันติกุญชร

วิศวกรโยธา

A image

นภิสา ภัทรานุประวัติ

วิศวกรไฟฟ้า

A image

นพวิทย์ ขวัญเมือง

วิศวกรเครื่องกล